SEO slovník

Základy SEOOptimalizácia obsahu

Základy SEO

Nadpis: oznamuje užívateľovi aj vyhľadávaču čo je témou stránky. Každá stránka by v ideálnom prípade mala mať jedinečný nadpis, ktorý užívateľovi a vyhľadávaču umožní rozoznať, ako sa stránka líši od ostatných na webe. Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazuje na prvom riadku. Anglicky title Odporúčaný počet znakov: 70

google serp

Url: napovie o obsahu stránky, musí byť však zrozumiteľná. V ideálnom prípade zobrazuje názov kategórie alebo názov súboru. Zobrazuje sa pod nadpisom stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Popis: poskytuje užívateľom a vyhľadávaču súhrnné informácie o obsahu danej stránky. Môže obsahovať jednu alebo dve vety. Google vo výsledkoch vyhľadávania môže zobraziť vhodný text z obsahu webu alebo popis. Anglicky description Odporúčaný počet znakov: 160

Nadpisy H1 – H6: umožňuje užívateľom opísať štruktúru obsahu. Existuje 6 veľkostí (úrovní) nadpisov. Najvyššia úroveň H1 má najväčšiu dôležitosť. Slúži aj ako vizuálna pomôcka pre užívateľov, ktorá označuje dôležitý text. Súhrn nadpisov vytvára hierarchiu obsahu.

Optimalizácia obsahu

Alternatívny popis: je informácia týkajúca sa obrázku. Každý obrázok môže mať vlastný názov a vlastný alternatívny popis, ktorý má opisovať obrázok. Alternatívny popis sa zobrazí ak z určitého dôvodu nie je možné zobraziť obrázok. Anglicky alt

Ako na prehľadávače

robots.txt: informuje vyhľadávač o možnosti prístupu k jednotlivým častiam webu a prechádzať ho. Musí byť umiestnený v koreňovom adresári. Robots.txt je možné použit v prípade ak chcete zabrániť prechádzaniu niektorých stránok. Ak je na webe použitá subdoména musí byť pre danú subdoménu ďalší súbor robots.txt.

Umožní prístup na celý web:

User-agent: *
Disallow:

Zakáže prístup na celý web:

User-agent: *
Disallow: /

mapa webu (xml): je súbor odkazov na všetky stránky webu, uľahčuje tak ich indexáciu. Ukladá sa do koreňového adresára webu. Anglicky sitemap.xml

© 2009 - 2024 Radoslav Michalisko - Web a UX designer

Načítam ...