Pri písaní tohto zhrnutia som si uvedomil, že väčšina z mojich pár článkov na tejto stránke sú postrehy z konferencíí. Prečo je to tak? Dobrá konferencia nadchne, inšpiruje „nakopne“ k ďalšej práci. V mojich poznámkach sú najzaujímavejšie myšlienky a podnety. Rád sa k nim vraciam a pomáhajú mi v ďalšej práci.

Michal Maňák

Odštartoval konferenciu prednáškou Jak snadno a rychle iterovat od nápadu až do finálního produktu. Rozprával o procese riešenie problému a pochopenia problému cez zbieranie nápadov až po realizáciu. V danom procese doporučuje:

 • Pochopiť to čo máte vyriešiť
 • Trénujte generovanie nápadov
 • Zapojte kolegov a chcite ich nápady
 • Netrávte návrhom zbytočný čas
 • Buďte dobrý parťák
 • … najdôležitejšie je začať. 

Peter Kozlík

Študoval interaktívny design 14mesiacov vo Švédsku. Začínal ako ajťák a po návrate zmenil svoj pohľad na design. Pri návrhu totiž nejde o použíté nástroje a technológie, ale o výskum a koncept. 

Martin Čacký

porozprával o procese príjmania nových ľudí do firiem na základe svojich skúseností. Je dôležité vedieť prečo chceme do danej firmy. Odpoveď, že potrebujeme prácu alebo peniaze nie je najvhodnejšia. Chceme spolupracovať so zaujímavými ľudmi? Páči sa mi firma? Chcem vyriešiť problém, ktorý firma rieši? Firmu taktiež zaujímajú vaše skúsenosti, napr. na čom ste pracovali, aké problémy ste riešili a na čo ste prišli. Spomeňte aj nedokončené projekty a dôvody prečo projekt zlyhal a čo ste si z toho odniesli do ďalšej práce. Dôležité sú výsledky a konkrétne príklady.  

Dana Brhelová

doporučuje vysvetliť UX celej firme, aby sa mohli všetci podielať na zlepšovaní. Ideálne formou workshopu so sprístupnenou cestou alebo miestom na združovanie nápadov, napr. Trello alebo Google dokument.

Pretože:

 • Zamestnanci sú propagátory vašej značky
 • Spokojný zamestnanec EX = spokojný zákazník CX
 • Pocit spolupodielania sa na rozvoji.

Martin Mráz

Zaujímavá prednáška o tom, ako testovať nápad.

 • Vidím problém, ktorý chceme vyriešiť. 
 • Mám hypotézy.
 • Overujem – či nápad nie je blbosť.
 • Zamietnutie alebo posunutie do vývoja.
 • Tento proces by mal prebiehať neustále.

Ako UXák pracuje vo firme?
Strávi väčšinu času s PO a Lead Engineer, aby si vyjasnili technické možnosti realizácie nápadu. Odporúča ísť do terénu a spoznávať užívateľov – napr. na stanici. Každý nápad je potrebné zapísať, ale čo potom s toľkými nápadmi? Odporúča meeting, kde sa rozhodne. Ideálne by sa ho mal zúčastniť PO, Markeťák, zástupca z Customer Care, Lead Engineer a Researcher.

Rozhodovať by sa mali na základe:

 • Aký je odhadovaný potenciál?
 • Za ako dlho sa to dá otestovať
 • Za ako dlho sa to dá vyvinúť?
 • Ak si hypotézy neoveríte do dvoch týždňov, treba sa ich zbaviť. 

Na záver odporučil nezamilovať sa do nápadu a overiť čo najviac vecí v čo možno najkratšom čase.