wp_enqueue_script()

Registruje script do šablóny.

wp_enqueue_script( string $handle, string $src = false, array $deps = array(), string|bool|null $ver = false, bool $in_footer = false )

$handle – Unikátny názov skriptu (povinný údaj).

$src – Cesta k skriptu.

$deps – Ak daný skript potrebuje závislosť na inom skripte. 

$ver – Číslo verzie skriptu, ktoré je pridané k URL pre uloženie do vyrovnávacej pamäte prehliadača. Ak je nastavená hodnota na false, to číslo je automatické doplnené aktuálnou verziou WordPressu. Ak je nastavená hodnota na null, nie je pridaná žiadna hodnota. Štandardne je nastavená hodnota na false.

$in_footer – umiestnenie skripty vo vrchnej časti v hlavičke <head> alebo spodnej časti <footer>. Hodnota je štandardne nastavená na false, skript je tak umiestnený v hlavičke.

© 2009 - 2023 Radoslav Michalisko - Web a UX designer

Načítam ...