Z myšlienok a nápadov navrhujem funkčné, jednoduché a efektívne webové stránky.

Ako postupujem?

 1. Spoznáme sa

  Chcem poznať vaše podnikanie alebo nápad, vaše ciele a hodnoty. Viem, že nie je jednoduché správne formulovať myšlienky tak, aby pomohli pri návrhu designu. Pripravil som preto krátky dotazník, pomocou ktorého zistím, čo je pre vás dôležité.

 2. Analytické nástroje

  Máte súčasný web, ktorý chcete vylepšiť? Používate nástroje ako Google Analytics, Search Console, Smartlook, Hotjar a podobne? Skvelé! Pomôžu mi pri ďalšej práci. Prejdem dôležité dáta a navrhnem ďalší postup

 3. Analýza konkurencie

  Vaša konkurencia nespí, práve naopak, možno práve teraz vytvára nový koncept svojich stánok. Analyzujem vašu konkurenciu a spíšem postup ako tvoriť veci lepšie. Nekopírujem! Zdokonalujem!

 4. Myšlienková mapa

  Vytvorím základnú štruktúru webu pomocou myšlienkovej mapy, na základe analytických nástrojov, skúseností a vašej predstavy.

 5. Hrubý náčrt

  Z myšlienkovej mapy vytvorím hrubý náčrt (Wireframe). Slúži na jednoduchú vizualizáciu stránky. Žiadne farby a obrázky nečakajte, výstupom bude čierno biely vizuál stránky. A prečo je takýto návrh dôležitý? Určí základné rozloženie prvkov a vizualizuje funkcie stránky. Hrubý návrh je možné jednoduchšie zmeniť, ušetrí tak veľa hodín vo fáze designu a vám tak ušetrí peniaze.

 6. Užívateľské testovanie

  hrubý náčrt vznikol z dostupných informácií. Reálne vyskúšanie v praxi, však môže odhladiť nedostatky. Nedostatký, ktoré si môže všimnúť až používateľ. Hrubé náčrty nechám otestovať reálnymi používateľmi. Zásadné problémy v používaní webu potom opravím.

Prečo sa zaujímať o UX?

UX (User Experience) môžeme voľne preložiť ako užívateľskú skúsenosť. Skúsenosť užívateľa pri interakcii s produktom alebo službou. Podmienkou pozitívnej skúsenosti je splnenie potrieb užívateľa, poznaním jeho hodnôt, potrieb, schopností a obmedzaní. Následne jednoduchosťou a eleganciou vytvárať výstup, ktorý splní potrebu užívateľa a vyvolá pozitívnu emóciu pri používaní.